English version

Barn, familie og sosialt arbeid (BAFSA)

Forskningsgruppen utgjør et kjernemiljøet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og samler forskere som har forskningsinteresser rettet mot barn/barndom og familie/foreldreskap.

Forskningsgruppen omfatter forskere fra en rekke disipliner, og rommer et teoretisk og metodologisk mangfold. Kunnskap om variasjon i barneliv/familieliv er en forutsetning for å utvikle tjenester for dem som er i en utsatt situasjon. Forskningen rettes derfor mot utsatte barndommer så vel som "alminnelige" barndommer; både de barna/familiene som mottar særtjenester fra barnevern/familievern og de som bare benytter velferdsstatens allmenne tjenester, som skole, barnehage og fritidsorganisering. Barnevernets tiltak, praksiser og implisitte faglige forståelser er sentrale forskningstema.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...

  Marianne Rugkåsa

  Eksterne medlemmer

  Ellen Syrstad, VID vitenskapelige høgskole

 • Mer om forskningsgruppen

  Barn og familier mottar tjenester fra ulike institusjoner og profesjonsgrupper. Det vil derfor også være et forskningsfokus på tverrprofesjonelt samarbeid. Barn og foreldres rettigheter og deltakelsesmuligheter i møte med velferdsstatens profesjoner er et relevant forskningstema. Sosial ulikhet er et tema for forskning, og vil samtidig utgjøre et relevant analytisk perspektiv. Det innebærer en utforsking av hvordan velferdsstatens tjenester treffer ulike grupper barn og foreldre. Kjønn, alder, etnisitet, klasse, seksualitet og funksjonalitet er analytiske kategorier som er relevante. Det samme er dynamikken mellom disse. Dette aktualiserer interseksjonelle perspektiver.

  Gruppen vil bidra til kunnskapsgrunnlag for studiene i sosialt arbeid og barnevern på alle nivåer samt de tilhørende praksisfeltene. Dette innebærer forskningsbasert undervisning og forskningsbasert praksis, samt involvering av studenter i de enkelte prosjektene. Kjernemiljøet vil initiere større eksternt finansierte prosjekter, og samtidig romme små lokale prosjekter.

  Forskningen er inndelt i følgende tematiske grupper:

  • Barneavhør. 
  • Barneliv og profesjonsutøvelse. 
  • Barn, familier, rettsikkerhet og sosialt arbeid (BRA). 
  • Barn og migrasjon (BAM). 
  • Familieforskning (under planlegging).
  • Growing up and looking forward.