English version

Eksperimentelle studier av kompleks menneskelig atferd

Stimulusekvivalens er en atferdsanalytisk tilnærming hvor man studerer det som karakteriseres som kognitive ferdigheter og vil mange sammenhenger være overlappende med forskningsspørsmål som studeres innen kognitiv psykologi.

Stimulusekvivalens er et av de forskningsfeltene som har vært mest framtredende innen atferdsanalyse over lang tid. Forskningstradisjon startet med en serie eksperimenter som Murray Sidman og hans kollegaer gjennomførte på 70-tallet. Senere ble begreper, refleksivitet, symmetri og transitivitet, hentet fra matematisk sett teori benyttet i definisjonen av fenomenet stimulusekvivalens.

I denne sammenheng er det nyttig å se på dette fenomenet som at det dreier seg om at stimuli innen en klasse av stimuli er gjensidig utskiftbare og da i betydningen av at de betyr det samme for individet. I korthet er noe av hovedpoenget at etter etablering av et fåtall relasjoner mellom stimuli, kan det framkomme et stort antall relasjoner som ikke er direkte etablert via programmerte forsterkere.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Selv om utgangspunktet for denne type forskning var av mer anvendt karakter, har de fleste studier på stimulusekvivalens som har blitt gjort i ettertid vært knyttet til grunnforskning.

  I de senere år har det derimot også blitt gjort en rekke anvendte studier hvor det er vist hvorledes denne tilnærmingen kan være meget fruktbar ved etablering av ulike ferdigheter hos normale barn, barn med autisme og ferdigheter innen statistikk hos universitetsstudenter for å nevne noen eksempler.

  I laben for Experimental Studies of Complex Human Behavior (ESCHB) foregår det både grunnforskning og anvendt forskning, samt translasjonsforskning. Eksperimentene som gjøres er arrangert i forhold et bredt spekter av problemstillinger og forsøkspersoner. Dette innbefatter eksperimenter innen områder som blant annet oppmerksomhet, hukommelse og problemløsning. Eksperimentene gjøres med voksne og barn, samt pasienter med afasi og demens som forsøkspersoner.

 • Forskningsprosjekter

  • Treningsstrukturer og stimulusekvivalens
  • Sortering eller kategorisering og stimulusekvivalens
  • Delayed matching-to-sample og demens
  • Stimulusekvivalens, overføring av funksjon og preferansetester
 • Samarbeidspartnere

  Vi samarbeider med mange universiteter i Brasil, USA og Storbritannia.