English version

Kulturell seleksjon og atferdsøkonomi – CSBE

Vi integrerer konseptuell, eksperimentell og anvendt atferdsanalyse for å undersøke atferd i stor skala og dens kulturelle konsekvenser.

Denne forskningsgruppen tilhører Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap. Vår forskning fokuserer primært på følgende aspekter:

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Forskningsgruppen vår er sammensatt av mennesker som kommer fra en rekke bakgrunner, for eksempel atferdsanalyse, psykologi, økonomi og samfunnsvitenskap. Møter finner sted annenhver tirsdag klokka 15:15 i henhold til tidsplanen som er publisert på nettstedet til laboratoriet vårt.

  For å lette formidlingen av kunnskap og samarbeid mellom medlemmene våre, promoterer vi periodiske workshops og seminarer med søkelys på forskjellige områder og tilnærminger, som kulturell seleksjon, atferdsøkonomi og generell systemteori.

 • Forskningsprosjekter

  Analyse av kulturelle fenomener fra atferdsanalytisk synspunkt

  Vi utvider den funksjonelle analytiske terminologien av atferdsanalyse til kulturanalyse for å etablere et teknisk språk med tilstrekkelig omfang og presisjon for å håndtere funksjonene til grupper. Dette språket tar for seg overlevelsesforutsetninger for et system, som også blir referert til som metakontingenser og brukes på alle slags sosiale systemer. Vi jobber for tiden med korrupsjonsatferd, tagg- og graffitikultur og forskjellige sosiale systemer som bekjemper skatteunndragelse. Det gjelder rettssystemer, så vel som organisasjoner og virksomheter. I vår forskningsgruppe blir kulturfenomener også analysert fra et eksperimentelt perspektiv. Vi jobber med utvikling av eksperimentelle modeller ved bruk av både mennesker og dyremodeller. Denne tilnærmingen muliggjør en undersøkelse av kulturelle fenomener i et kontrollert miljø og gir en eksperimentell analyse av hvordan kulturell praksis blir valgt, overført og vedlikeholdt. dessuten tester den nye konseptuelle antakelser.

  Atferdsøkonomi

  Forskningsgruppen vår er interessert i studiet av atferdsøkonomi fra et atferdsanalytisk perspektiv. Denne tilnærmingen inkluderer studiet av forbrukeratferd, og tar spesielt for seg den eksperimentelle analysen av bruker- og forbrukervalg. Videre inkluderer det studiet av atferdsmessig innsikt (dvs. å bruke bevis fra menneskelig atferd på politiske og samfunnsspørsmål), og anvendelsen av det seleksjonistiske perspektivet på et "rasjonelt" valg som gjelder helse, miljø og velvære. Vi studerer også menneskelig beslutningstaking ved hjelp av diskonteringsparadigmet fra et atferdsanalytisk perspektiv. Diskontering av forskning utforsker tendensen til å verdsette umiddelbare konsekvenser uforholdsmessig og inkonsekvent sammenlignet med forsinkede konsekvenser. Denne forskningen bidrar til å raffinere nye metoder for å forstå impulsivitet, utsettelse og vanedannende lidelser, som patologisk spill og rusmisbruk.

  Kompleksitet og organisasjonsadferdsledelse (OBM)

  Kompleksitetsteori fremhever forhold, strukturer og gjensidig avhengighet mellom agenter i sosiale systemer. Studien av kompleksitet tar vanligvis sikte på å forstå hvordan interaksjoner på lokalt nivå kan påvirke fremveksten av nye atferdsmønstre på systemnivå. Anerkjennelsen av kompleksitet gir mange implikasjoner for organisatorisk forskning. Generelt avdekker kompleksitetsteori nye organisasjonsstrukturer for å identifisere tilbakemeldingsløkker og interaksjonsmønstre som enten kan begrense eller lette systemtilpasning.

  Organisasjonsadferdshåndtering (OBM) er en gren av anvendt atferdsanalyse som er opptatt av studiet og innflytelsen av atferd i industrielle og organisatoriske omgivelser. Tradisjonelt fokuserer de tre hovedområdene på ytelsesstyring, atferdsbasert sikkerhet og atferdssystemanalyse. Vi jobber med målsetting og tilbakemeldinger fra prestasjoner for å forbedre organisasjonspraksis og produktivitet.

 • Doktorgradsavhandlinger

  • Sigridur Sigurjonsdottir. Organizational Behaviour Management in the public sector: The use of self-management to increase.
  • Hilde Mobekk. The concept of time management: A behavioural economics perspective with focus on behaviour analysis.
  • Jan Folkmann Wright. Behaviourial risk management. Decision-making to mitigate major risks, e.g. the Covid-19 pandemic.
  • Flora Moura Lorenzo. Metacontingencies applied to the Good Behaviour Game: Effects in classrooms and cross-sector practices in Education and Health.
  • Helena Slapø. The impact of behavioural economics interventions on food choices in grocery stores.
  • Magnus Johansson. Evolving nurturing societies.
  • Marco Tagliabue. Contingencies of economic and organizational cooperation: Foundations and applications of a cultural-selectionist approach to choice behaviour.
  • Laurilyn Jones. Topographic bias and variability within non-criterial components of the operant class.
  • Tete Kobla Agbota. Petty corruption examined through behaviour analytic perspective.
  • Lucas Couto de Carvalho. Schedules of cultural selection: Analyzing contingencies and metacontingencies of social interaction.
  • Kalliu Carvalho Couto. Selection of cultures and cultural selection: Implications for experimental and applied research.
  • Elise Frølich Furrebøe. Impulsivity and procrastination: Examining the reinforcing contingencies of delay discounting in humans.
 • Samarbeidspartnere

  Vi samarbeider med universiteter og forskningssentre i Brasil, USA, Italia, Sverige og Tyskland.

 • Forskningsgruppen på sosiale medier