English version

Mangfold, seksuell helse og seksualitet i profesjon og samfunn

Gruppen forsker på seksuell helse og seksualitet i vid forstand.

Seksuell helse, og det som internasjonalt kalles «sexual health studies», er et sentralt tema i gruppens forskning.

Begrepet «seksuell helse» rommer mye, og vi vil ha en flerdimensjonal tilnærming til seksuell helse og seksualitet, med vekt på mangfold i vid forstand

Det betyr at vi vil tematisere ulike faktorer og dimensjoner som

Vi vil undersøke hvordan disse forholdene på forskjellige måter har betydning for den enkelte og gruppers utvikling av seksuell helse og kompetanse til å ivareta egne og andres seksuelle og reproduktive rettigheter.

Vi vil sette søkelys på hvordan mangfold og seksualitet tematiseres i profesjonsutøvelse i dagens mangfoldige samfunn, men vil ha et særskilt søkelys på helse-, omsorg- og utdanningsfeltet.

Gruppen tilhører Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...