English version

Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO)

Vi forsker på systemer for organisering, gjenfinning, formidling og forvaltning av informasjon. Målet for vår forskning er å forstå og forbedre folks tilgang til og bruk av informasjon, enten det er i jobb, i hverdagen eller i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Informasjonssystemer inneholder og formidler store mengder informasjon. Dette stiller høye krav til systemdesign og interoperabilitet. Samtidig må informasjonssystemer ses i sammenheng med brukeratferd. Vårt forskningsfokus er på digitale informasjonssystemer, ofte i kombinasjon med andre kilder til informasjon. Derfor ser vi ikke informasjonssystemer som isolerte verktøy, men analyserer dem i lys av informasjonsadferd, systeminteraksjon, metadatagenerering og -utnyttelse, metadatamodellering, automatisk kunnskapsuthenting og systeminfrastruktur.

Målet med arbeidet vårt er å forbedre folks mulighet til å løse oppgaver hvor de trenger tilgang til digital informasjon, enten det er i jobbsammenheng, i hverdagen eller i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskergruppen

  Forskergruppen jobber med følgende temaer: 

  Metadata

  Metadata, ontologier og emnebeskrivelser brukes for å beskrive og kontekstualisere informasjon. Modeller og formater for slike data er avgjørende for bruk og tilgang, for interoperabilitet mellom systemer og for effektiv forvaltning av informasjonen i en organisasjon. Vi forsker på ulike problemer og utfordringer knyttet til digitale og fysiske samlinger, manuelle og automatiserte løsninger, og har fokus på metadata i kontekst av informasjonsadferd og brukerinteraksjon.

  Søk og gjenfinning

  Teknologi for søk og gjenfinning av tekst- og multimedia-data bygger på metoder for automatisk analyse og indeksering. Vi forsker på mulighetene for å bedre søk og gjenfinning av alle typer dokumenter ved å inkludere eller generere ulike former for metadata, hvordan gjenfinningsteknologi kan anvendes på metadata og ontologier, hvordan kunnskap i dokumentene i form av fakta og entiteter kan utnyttes i søk eller brukes for å bygge kunnskapsbaser, bruken av anbefalingssystemer og hvordan disse påvirker informasjonsadferden. Vår forsknings i dette fagfeltet har et kvalitativt fokus. 

  Interaktiv informasjonsgjenfinning

  Forskning på interaktiv informasjonsgjenfinning (IIR) har som formål å undersøke menneskers bruk av digitale informasjonssystemer for å finne relevant informasjon. Vårt fokus er på brukeres interaksjon med søkesystemer i lys av ulike situasjoner, formål og behov. Evaluering og metoder for evaluering er en viktig del av vår forskning.