To kollegaer står ved en hånddesinfeksjonsdispenser.

Opplevelse av livssituasjon og bruk av sosiale medier i forbindelse med den pågående koronapandemien

I forbindelse med den pågående koronapandemien er vi interessert i å få kunnskap om folks livssituasjon, arbeidssituasjon og bruk av sosiale medier. Vi følger nå opp studiene fra våren og høsten 2020.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom forskere i Norge, USA, England og Australia. Vi sendte ut en forespørsel om deltagelse i april og november 2020, med totalt over 7000 svar. Vi håper mange ønsker å delta denne gangen også.

Vi ønsker svar fra deg

Dette er en forespørsel til deg som er 18 år eller eldre om å delta i studien.

Kunnskapen kan ha betydning for hvordan sosial- og helsepersonell møter personer i en slik situasjon. Forskningsprosjektet er initiert av forskere ved OsloMet.

Vi setter pris på om du som er 18 år eller eldre bidrar til å øke denne kunnskapen. Det tar cirka 10 minutter å fylle ut skjemaet (nettskjema.no).

Dette vet vi til nå

Dette vil vi undersøke

Nå har det gått cirka et år og åtte måneder etter nedstengningen, og vi er interessert i å vite hvordan situasjonen påvirker hverdagen nå.

Deltakelse er frivillig

Å delta i undersøkelsen er frivillig. Du må være over 18 år. Når du har levert svaret vil det ikke kunne spores tilbake til deg, hverken direkte eller indirekte.

Svarer du på spørreundersøkelsen gir du samtidig ditt samtykke til å delta i studien.

Informasjon om utfallet av studien

Du har rett til å få informasjon om resultatene av studien, og kan ta kontakt med forskerne om du ønsker dette. Kontakt: Du kan kontakte professor Amy Østertun Geirdal hvis du har spørsmål og kommentarer til undersøkelsen.

Prosjektleder

Laster inn ...

Om studien

 • Hva innebærer studien?

  Du blir bedt om å svare på spørsmål vedrørende demografi som alder, kjønn, om du er i arbeid, din bruk av sosiale medier og hvordan du har det. Det tar i underkant av 10 minutter å svare på spørsmålene.

 • Potensielle fordeler og ulemper

  Forskningsstudien innebærer ingen kjente potensielle ulemper utover at du må tenke igjennom hvordan du har det og hvordan hverdagen din er, samt hvordan du anvender sosiale medier.

 • Hva vil skje med informasjonen om deg?

  Dataene som registreres vil bli brukt i samsvar med formålet med undersøkelsen slik vi har beskrevet ovenfor. Spørreskjemaet inneholder ikke spørsmål som gjør at svaret ditt kan kobles til deg som person, verken ved navn, fødselsnummer eller andre opplysninger, som IP-adresse. Det vil ikke være mulig for forskerne å finne tilbake til deg hverken direkte eller indirekte når du har sendt inn svarene, eller identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Dette betyr at både svarene du gir og senere publisering vil være helt anonymisert.

  Dataene som registreres vil bli brukt i samsvar med formålet med undersøkelsen slik vi har beskrevet ovenfor. Spørreskjemaet inneholder ikke spørsmål som gjør at svaret ditt kan kobles til deg som person, verken ved navn, fødselsnummer eller andre opplysninger, som IP-adresse. Det vil ikke være mulig for forskerne å finne tilbake til deg hverken direkte eller indirekte når du har sendt inn svarene, eller identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Dette betyr at både svarene du gir og senere publisering vil være helt anonymisert.

  Ved innsending av utfylt spørreskjema vil du få mulighet til å få kvittering på innsendt skjema. Du oppgir da din e-postadresse og kvitteringen blir sendt til denne. Din e-postadresse eller IP-adresse lagres ikke og kan ikke identifiseres av forskerne.

 • Personvern og forskningsetikk

  Den eneste informasjonen om deg som vil beholdes er de anonyme svarene du gir i spørreskjemaet.

  Studien skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer, men er etter retningslinjer fra Norsk Senter for forskningsdata (NSD) ikke meldt NSD ettersom alle opplysninger behandles anonymt, og ikke kan spores. Det er heller ikke fremleggspliktig (REK 132066). Studien er kvalitetssjekket og godkjent av OsloMet.

 • Deling av materiale og data med andre parter

  Dine svar kan ikke spores tilbake til deg, men kan gjøres tilgjengelig for andre forskere.

 • Finansiering

  Studien finansieres av interne midler ved Institutt for Sosialfag og Helsefag ved OsloMet.

  Prosjektet ledes av professor Amy Østertun Geirdal ved institutt for sosialfag, og er et samarbeid på tvers av fakultet ved OsloMet.