English version

Strategi, innovasjon og markedsføring

Faggruppen for strategi, innovasjon og markedsføring (SIM) har ansvar for Handelshøyskolens forskning og undervisning innenfor strategi, innovasjon, entreprenørskap, markedsføring, interkulturell kommunikasjon og engelsk fagspråk.

Forskningen spenner fra strategisk ledelse, markedsføring, merkevareledelse, forbrukerpsykologi og markedsanalyse, tjeneste- og forretningsmodell innovasjon og digitalisering i profesjonelle tjenestevirksomheter, til kommunikasjon og samhandling i multinasjonale selskaper.

Faggruppens medlemmer er opptatt av internasjonalisering og innovasjon i små og mellomstore bedrifter (SMB), globale oppstartsbedrifter og kunnskapsdeling i organisasjoner på tvers av landegrenser. Faggruppen er spesielt opptatt av å utruste studentene med nødvendige kommunikasjonsegenskaper for fremtidens arbeidsliv.

Denne faggruppen er en del av Handelshøyskolen. 

Faggruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...