English version

Sykdom og miljøpåvirkning

Denne forskningsgruppen er opptatt av sykdommer og sykelige tilstander som har en klar kobling til miljøfaktorer, både biotiske og abiotiske.

Miljøet spiller en viktig rolle i sykdomsutvikling og i helsetilstanden til hvert enkelt individ. Kunnskap om forholdet mellom vert, sykdomsagens og miljø er ofte nødvendig for fullt ut å kunne forstå sykdommers etiologien.

Vår forskningsgruppe er interessert i denne problemstillingen, fra sykdommer der etiologien er velkjent til sykdommer der det er nødvendig å vurdere "årsaken til årsaken", som ved kreft, diabetes og hyperkolesterolemi.

Gjennom vår forskning prøver vi å få en forståelse av patogenese samt å identifisere infeksjonsveier, predisponerende faktorer og effektiv behandling.  

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Vi er en gruppe forskere ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet, med bakgrunn fra eksperimentell laboratorieforskning.

  Gruppen består av farmasøyter, bioingeniører, molekylærbiologer og mikrobiologer.

  I tillegg til forskningen er vi involvert i undervisning og veiledning av bachelor- og masterstudenter samt ph.d.-kandidater.

  Vi har tilgang til forskningslaboratorier med svært avansert utstyr. Lær mer om våre aktiviteter og interesseområder fra listen over forskningsprosjekter.

 • Forskningsprosjekter

  • Betre etterleving av antibiotikabehandling gjennom kunnskapsbaserte oppsummeringsvisittar til apotekfarmasøytar
  • Smart utvikling av nano-antibiotika
  • Health effects of meat substitutes
  • Bacterial components and their effect on energy metabolism in human skeletal muscle cells
  • Nanoparticulate drug carriers for delivery of cutting-edge antimicrobials to biofilm
  • Prevalence of aminoglycoside phosphotransferase genes in the environment
  • Human papillomavirus genomic events and cancer
  • Exploring Fusobacterium spp. as non-invasive biomarkers for colorectal cancer screening: Examination of a Norwegian cohort using stool and colonic biopsies
  • Tap av stx hos shigatoxinproduserende E. coli
  • Sammenlikning av metoder for prøvetakning og deteksjon av resistente bakterier fra velferdsteknologiske hjelpemidler i sykehjem
  • Plastic-degrading bacteria in the Norwegian environment: biochemical potential and genetic basis.
  • Studie av miljøeffekter ved utslipp av legemidler
  • Elektrisk stimulering av humane myotuber som modellsystem for fysisk aktivitet
  • Karakterisering av ekstracellulære vesikler fra humane myotuber
  • Energimetabolisme i humane myotuber
  • The ability of hematology analysers to detect patological cells in blood
  • Evaluering av lipidtester aktuelle for pasientnær analysering i apotek
  • Improved compliance with antibiotic treatment through competence and skills transfer in pharmacies
 • Ph.d.-prosjekter

  Pågående prosjekter

  • Bedre etterlevelse av antibiotikabehandling gjennom kompetanse og kompetanseformidling i apotek. Ph.d.-kandidat: Yngvild Bergsholm Rochette. Prosjektleder: Lene Berge Holm.
  • Bacterial components and their effect on energy metabolism in human skeletal muscle cells. Ph.d.-kandidat: Ragna Husby Tingstad. Prosjektleder: Vigdis Aas.
  • Nanoparticulate drug carriers for delivery of cutting-edge antimicrobials to biofilm. Ph.d.-kandidat: Ahmed Amer. Prosjektleder: Sanko Nguyen.
  • Exploring Fusobacterium spp. as non-invasive biomarkers for colorectal cancer screening: Examination of a Norwegian cohort using stool and colonic biopsies. Ph.d.-kandidat: Thulasika Senthakumaran. Prosjektleder: Hege Tunsjø.
  • Biocompatibility and safety of dental devices made from base metal alloys and digitally manufactured orthodontic resins. Prosjektleder: Vigdis Aas.
  • Lacritin-incorporated nanoparticles as a new and improved treatment of dry eye disease. Prosjektleder: Ellen Hagesæther.
  • CiRCle – Immune profiles in ColoRectal Cancer. Prosjektleder: Hege Tunsjø.
  • Application of next generation sequencing and machine learning to decipher the effects of oral antibiotic treatment on dry eye disease. Ph.d.-kandidat Maria Naqi. Prosjektleder: Colin Charnock.

  Nylig avlagte doktorgrader

  • Jakten på patologiske blodceller - nytten av instrumentgenererte leukocyttvarsler og digitalisert mikroskopi. Dr. Heidi Eilertsen. Prosjektleder: Tor-Arne Hagve.
  • An investigation of the presence of antibiotic resistance determinants and resistant bacteria in the Norwegian environment by examination of water treatment plant sludge. Dr. Ingvild Falkum Ullmann. Prosjektleder: Colin Charnock. 24.01.2020.
  • Exploring the Built Environment Microbiomes of Norwegian Kindergartens and Nursing Homes. Dr. Anders Benteson Nygaard. Prosjektleder: Colin Charnock. 03.04.2019.
 • Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Bergen
  • Akershus universitetssykehus (Ahus)
  • Oslo universitetssykehus (OUS)
  • Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Kreftregisteret
  • University of Toledo
  • University of Porto
  • University of Liverpool
  • University of Porto
  • The Institute of Molecular Genetics, Montpellier