English version

Sykdom og miljøpåvirkning

Denne forskningsgruppen er opptatt av sykdommer og sykelige tilstander som har en klar kobling til miljøfaktorer, både biotiske og abiotiske.

Miljøet spiller en viktig rolle i sykdomsutvikling og i helsetilstanden til hvert enkelt individ. Kunnskap om forholdet mellom vert, sykdomsagens og miljø er ofte nødvendig for fullt ut å kunne forstå sykdommers etiologien. Vår forskningsgruppe er interessert i denne problemstillingen, fra sykdommer der etiologien er velkjent til sykdommer der det er nødvendig å vurdere "årsaken til årsaken", som ved kreft, diabetes og hyperkolesterolemi. Gjennom vår forskning prøver vi å få en forståelse av patogenese samt å identifisere infeksjonsveier, predisponerende faktorer og effektiv behandling.  

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Vi er en gruppe forskere ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet, med bakgrunn fra eksperimentell laboratorieforskning. Gruppen består av farmasøyter, bioingeniører, molekylærbiologer og mikrobiologer. I tillegg til forskningen er vi involvert i undervisning og veiledning av bachelor- og masterstudenter samt ph.d.-kandidater. Vi har tilgang til forskningslaboratorier med svært avansert utstyr. Lær mer om våre aktiviteter og interesseområder fra listen over forskningsprosjekter nedenfor.

  • Forskningsprosjekter

   • Health effects of meat substitutes
   • Bacterial components and their effect on energy metabolism in human skeletal muscle cells
   • Nanoparticulate drug carriers for delivery of cutting-edge antimicrobials to biofilm
   • Prevalence of aminoglycoside phosphotransferase genes in the environment
   • Human papillomavirus genomic events and cancer
   • Exploring Fusobacterium spp. as non-invasive biomarkers for colorectal cancer screening: Examination of a Norwegian cohort using stool and colonic biopsies
   • Tap av stx hos shigatoxinproduserende E. coli
   • Sammenlikning av metoder for prøvetakning og deteksjon av resistente bakterier fra velferdsteknologiske hjelpemidler i sykehjem
   • Plastic-degrading bacteria in the Norwegian environment: biochemical potential and genetic basis.
   • Studie av miljøeffekter ved utslipp av legemidler
   • Elektrisk stimulering av humane myotuber som modellsystem for fysisk aktivitet
   • Karakterisering av ekstracellulære vesikler fra humane myotuber
   • Energimetabolisme i humane myotuber
   • The ability of hematology analysers to detect patological cells in blood
   • Evaluering av lipidtester aktuelle for pasientnær analysering i apotek
   • Improved compliance with antibiotic treatment through competence and skills transfer in pharmacies
  • Ph.d.-prosjekter

   Pågående prosjekter

   • Bedre etterlevelse av antibiotikabehandling gjennom kompetanse og kompetanseformidling i apotek. Ph.d.-kandidat: Yngvild Bergsholm Rochette. Prosjektleder: Lene Berge Holm.
   • Bacterial components and their effect on energy metabolism in human skeletal muscle cells. Ph.d.-kandidat: Ragna Husby Tingstad. Prosjektleder: Vigdis Aas.
   • Nanoparticulate drug carriers for delivery of cutting-edge antimicrobials to biofilm. Ph.d.-kandidat: Ahmed Amer. Prosjektleder: Sanko Nguyen.
   • Exploring Fusobacterium spp. as non-invasive biomarkers for colorectal cancer screening: Examination of a Norwegian cohort using stool and colonic biopsies. Ph.d.-kandidat: Thulasika Senthakumaran. Prosjektleder: Hege Tunsjø.
   • Biocompatibility and safety of dental devices made from base metal alloys and digitally manufactured orthodontic resins. Prosjektleder: Vigdis Aas.
   • Lacritin-incorporated nanoparticles as a new and improved treatment of dry eye disease. Prosjektleder: Ellen Hagesæther.
   • CiRCle – Immune profiles in ColoRectal Cancer. Prosjektleder: Hege Tunsjø.
   • Application of next generation sequencing and machine learning to decipher the effects of oral antibiotic treatment on dry eye disease. Ph.d.-kandidat Maria Naqi. Prosjektleder: Colin Charnock.

   Nylig avlagte doktorgrader

   • Jakten på patologiske blodceller - nytten av instrumentgenererte leukocyttvarsler og digitalisert mikroskopi. Dr. Heidi Eilertsen. Prosjektleder: Tor-Arne Hagve.
   • An investigation of the presence of antibiotic resistance determinants and resistant bacteria in the Norwegian environment by examination of water treatment plant sludge. Dr. Ingvild Falkum Ullmann. Prosjektleder: Colin Charnock. 24.01.2020.
   • Exploring the Built Environment Microbiomes of Norwegian Kindergartens and Nursing Homes. Dr. Anders Benteson Nygaard. Prosjektleder: Colin Charnock. 03.04.2019.


    

  • Samarbeidspartnere

   • Universitetet i Oslo
   • Universitetet i Bergen
   • Akershus universitetssykehus (Ahus)
   • Oslo universitetssykehus (OUS)
   • Folkehelseinstituttet (FHI)
   • Kreftregisteret
   • University of Toledo
   • University of Porto
   • University of Liverpool
   • University of Porto
   • The Institute of Molecular Genetics, Montpellier