Årsaker til nedgang i bostedsløse

Husbanken ønsker å få kunnskap som kan bidra til mer effektiv og målrettet innsats for å redusere antall bostedsløse ytterligere.

Om prosjektet

I løpet av 20 år med kartlegginger av bostedsløse i Norge har antall bostedsløse personer variert mellom 6.259 og 3.909. Folketallet i landet har økt i perioden, og antall bostedsløse per innbyggere er et mer adekvat mål på utviklingen. Den høyeste forekomsten er notert i den aller første kartleggingen i 1996. Den viser et antall på 1,5 bostedsløse per 1000 innbyggere. Det relativt laveste antallet ble registrert i den siste kartleggingen i 2016 med 0,75 bostedsløse per 1000 innbyggere. Sammenlignet med tallene fra 2012 og de øvrige kartleggingene som er gjennomført, er dette en påfallende reduksjon i antallet.

Husbanken ønsker å få kunnskap som kan bidra til mer effektiv og målrettet innsats for å redusere antall bostedsløse ytterligere. 

Oppdraget skal belyse og besvare tre problemstillinger: 

Laster inn ...