Aktørkartlegging – kultur og frivillighet

Prosjektet har kartlagt aktører og aktiviteter innen kultur og frivillighet i Groruddalen.

Oppdraget har vært dels å kartlegge aktører og aktiviteter, dels å undersøke hvilke behov kultur- og frivillighetsaktører har med hensyn til lokalt forankret aktivitet, og hvilke utfordringer og muligheter de møter i sitt arbeid i nærmiljøet/bydelen.

Aktørkartleggingen har blitt gjennomført med medvirkning fra frivillighet og lokalt kulturliv i og/eller i tilknytning til bydeler/innsatsområder i bydel Bjerke: Linderud og Veitvet-Sletteløkka, bydel Grorud: Ammerud og Romsås, bydel Stovner: Haugenstua, Stovner sentrum og Vestli og i bydel Alna: Lindeberg og Trosterud-Haugerud.

Hensikten med prosjektet er å bidra til helhetlig forståelse og kunnskap om kultur- og frivillighetsarbeidet i de enkelte innsatsområdene. Dette skal gi grunnlag for systematisk arbeid med kultur- og frivillighet for å styrke nærmiljøkvalitetene ved bruk av områdeløftmetodikk. Resultatet av oppdraget gir anbefalinger til hvordan kommunen kan arbeide for at flere deltar aktivt i nærmiljøet, og hvordan økt deltakelse lokalt kan styrkes gjennom samskapning med frivillige og private aktører.

  • Deltakere

     

    Laster inn ...