En urban framtid for Sápmi?

Prosjektet har utforsket forholdene for opprettholdelse og utvikling av samisk identitet, kultur og språk i en stadig mer urbanisert virkelighet. Prosjektet har blitt gjennomført i perioden 2014-2020.

Om prosjektet

Som de fleste andre av verdens folkeslag blir Nord-Europas urfolk, samene, i økende grad urbanisert. Den yngre generasjonen er spesielt prega av denne prosessen - stadig flere unge samer flytter til eller vokser opp i byer. Dette gjelder både byer innenfor det tradisjonelle samiske bosettingsområdet Sápmi, og andre større urbane områder i Norden.

Etter hvert som samefolket blir stadig mer urbanisert, blir spørsmålet om samefolkets framtid stadig tettere knytta til det samiskes kår i byene.

NUORGAV utforsker forholdene for "etnisk overlevelse" i byene, dvs. forholdene for opprettholdelse og utvikling av samisk identitet, kultur og språk. Vi ser på hvordan aktører samarbeider og strides rundt etablering av urbane samiske tilbud. Vi ser også spesifikt på hvordan ungdomsorienterte samiske sivilsamfunnsaktører og unge samepolitiske representanter arbeider for å sikre at deres røster blir hørt.

Prosjektet ser på urbanisering og organisasjonspraksis i ulike land som har delt Sápmi mellom seg.

Feltarbeid har blitt utført i bl.a. Alta, Tromsø, Bodø, Trondheim, Oslo, Umeå, Stockholm, Rovaniemi, og Murmansk.

Laster inn ...