English version

Anal inkontinens postpartum – prevalens, risikofaktorer og effekt av konservativ behandling på lang sikt

Målet til dette ph.d.-prosjektet er å forbedre barselomsorgen etter obstetrisk anal sfinkterskade.

På grunn av sammenhengen med kort- og langsiktig analinkontinens, samt andre bekkenbunnsforstyrrelser som urininkontinens og seksuell dysfunksjon er obstetrisk anal sfinkterskade av stor bekymring for kvinner.

Denne studien skal beskrive kvinnenes symptomer og hvordan disse symptomene påvirker livskvaliteten deres på kort og lang sikt etter obstetrisk anal sfinkterskade.

Videre vil studien bidra til at leger, jordmødre og fysioterapeuter med spesialkompetanse på kvinnehelse får økt kompetanse om risikofaktorene og forekomsten av analinkontinens.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...