English version

Anal inkontinens postpartum – prevalens, risikofaktorar og effekt av konservativ behandling på lang sikt

Målet til dette ph.d.-prosjektet er å forbetra barselomsorga etter obstetrisk anal sfinkterskade.

På grunn av samanhengen med kort- og langsiktig anal inkontinens, og dessutan andre bekkenbunnsforstyrrelser som urininkontinens og seksuell dysfunksjon er obstetrisk anal sfinkterskade av stor bekymring for kvinner.

Denne studien skal beskriva symptoma til kvinnene og korleis desse symptoma påverkar livskvaliteten deira på kort og lang sikt etter obstetrisk anal sfinkterskade.

Vidare vil studien bidra til at legar, jordmødrer og fysioterapeutar med spesialkompetanse på kvinnehelse får auka kompetanse om risikofaktorane og førekomsten av analinkontinens.

  • Prosjektdeltakarar

    Laster inn ...