Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre

KS ønsker bistand til å spesifisere og oppsummere de viktigste utfordringene for norsk arealforvaltning.

Om prosjektet

KS har nylig fått utarbeidet en synteserapport fra forskningsnettverket CIENS (Stange m.fl. 2021), som oppsummerer aktuelle fagrapporter fra FNs klimapanel og fra det internasjonale naturpanelet Synteserapporten legger særlig vekt på hva rapportene fra klimapanelet og naturpanelet betyr for kommunesektoren i Norge. Med utgangspunkt i disse rapportene ønsker KS nå bistand til å spesifisere og oppsummere de viktigste utfordringene for norsk arealforvaltning.

KS ønsker særlig forslag til nye og forsterkede virkemidler for å sikre en bærekraftig arealforvaltning, med særlig vekt på tre områder:

  1. kunnskap i beslutningsprosessene,
  2. økonomiske virkemidler, og;
  3. regulatoriske virkemidler

 

Laster inn ...