English version

Barnehusmodellen: Utviklingstrekk og institusjonelle spenninger

Med utgangspunkt i norske og internasjonale barnehusmodeller skal dette prosjektet utforske hvordan barnehusmodellen utvikles og endres over tid, samt hvilke institusjonelle spenninger som preger virksomheten.

Barnehusmodellen implementeres nå i en rekke land i Europa og andre steder i verden. Samtidig er den forskningsbaserte kunnskapen om barnehusmodellen begrenset. Forskningen som foreligger, indikerer at barnehusmodellen kan bidra til mer barnevennlige rettsprosesser, men peker også på flere utfordringer og dilemmaer.

NOVA evaluerte barnehusene i 2021. Evalueringen ga klare indikasjoner på at forankringen av den norske barnehusmodellen i justissektoren bidrar til en ubalanse mellom straffesak og oppfølging – de to hovedoppgavene modellen skal ivareta. Den viste også at det blant profesjonsgruppene som er involvert i barnehusvirksomheten finnes ulike oppfatninger av hva et barnehus er og skal være.

I dette prosjektet skal vi med utgangspunkt i eksisterende data utforske disse og andre spørsmål nærmere. Forskningen skal skje i samarbeid med forskere ved OsloMet, samt Universitetet i Lund og Universitetet i Edinburgh.  

Et siktemål er også å utvikle Nordic Network for Barnehus Research, som NOVA koordinerer.  Resultatene vil publiseres i vitenskapelige artikler samt en internasjonal antologi som utgis i 2023. 

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Lund 
  • Universitetet i Edinburgh
 • Publikasjoner om barnehus

  Andersen, Lotte C. (2022). Phronetically Guided Use of Knowledge: Interstitial Work at Barnahus and How It Can Inform the Knowledge Debate in Social Work. The British journal of social work, 52(2), 1038-1054.

  Andersen, Lotte C. (2019). Mellomromsarbeid – Om barnehusrådgiveres arbeidspraksiser. I: Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak
  K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt, and S. Mossige, red. (178-194), Universitetsforlaget.

  Bakketeig, Elisiv, Kari Stefansen, Lotte Andersen & Tonje Gundersen (2021): Evaluering av statens barnehus 2021. NOVA.

  Johansson, Susanna & Stefansen, Kari (2019): Policy-Making for the Diffusion of Social Innovations: The Case of the Barnahus Model in the Nordic Region and the broader European Context. Innovation: The European Journal of Social Science Research.

  Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E., red. (2017) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model.  London: Palgrave, 2017.

  Stefansen, K., Bakketeig, E. & Johansson, S. (under publisering): From dissenting to conforming hybridity – Experiences from a justice-sector affiliated Barnahus model. I: Contemporary and Innovative Practices in Child & Youth Advocacy Centre Models. (Annick St.-Armand, Pearl Rimer, Danielle Nadeau, James Herbert & Wendy Walsh eds.).