English version

Barnevern i Norge

Prosjektets hovedmål var å belyse hvordan det går med barnevernets barn på lang sikt, og hvilken betydning tidlig intervensjon har for barnas utvikling.

Prosjektet benytter registerdata fra Statistisk sentralbyrå om barnevern. Datamaterialet består av alle barn som har vært i kontakt med barnevernet fra 1990 til 2011.

Av spesiell interesse er barn med behov for et særlig fokus: barn med atferdsproblemer, barn med minoritetsetnisk bakgrunn og barn som har vært mishandlet.