Befolknings- og boligutviklingsanalyser

Rådgiver og ekstern kontrollør for analyse av bolig- og befolkningsutvikling i Drammen.

Om prosjektet

Byplan v/planavdelingen i Drammen kommune skal utarbeide en analyse av bolig- og befolkningsutvikling i Drammen. Analysen skal kartlegge utviklingen i Drammen i perioden 2000-2018 og sette denne i en større sammenheng (regionalt, nasjonalt, evt. internasjonalt). Videre skal lokale behov med hensyn til fremtidig boligbygging identifiseres. I tillegg skal kunnskapsgrunnlaget fungere som en forberedelse til arbeid med ny kommuneplan (rulleres etter kommunesammenslåing med Nedre Eiker og Svelvik i 2020). NIBR skal fungere som rådgiver og ekstern kontrollør for vurdering av innhold og databruk i rapporten.