Boligsosiale og arealpolitiske virkemidler i arealplanen

Fredrikstad kommune har inngått en avtale med NIBR om faglig dialog og konsultasjon i forbindelse med utarbeidelse av kommunens arealplan.

Avtalen omfatter dialogbasert bistand i arbeidet med å konkretisere hvordan arealpolitiske virkemidler etter plan- og bygningsloven kan brukes for å nå viktige målsettinger for kommunen.

Kommunen har satt mangfold i boligtyper og et inkluderende boligmarked i alle deler av kommunen som viktige mål.

Dialogen skal særlig fokusere på hvordan oppnå større mangfold i boligtypene i fortettingen i byområdet, hvordan håndtere ujevn prisvekst i ulike deler av kommunen og hvordan kommunen kan bruke byutvikling og boligpolitikk for å redusere hopingen av levekårsutfordringer som preger deler av kommunen.

Dialogen skal også omfatte tiltak for å sikre at kommunen holder et høyt tempo i nybyggingen.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...