Children at Risk Evaluation (CARE)

Undersøkelser har i de senere år dokumentert svært høye mentale helsebehov hos barnevernsbarn og hos barn født til mødre som får behandling for opioidabstinens. Etableringen av dedikerte profesjonelle lag skolert i en traume-fokusert tilnærming anbefales for å oppdage og løse disse problemene på en systematisk måte.

Om prosjektet

Undersøkelser har i de senere år dokumentert svært høye mentale helsebehov hos barnevernsbarn og hos barn født til mødre som får behandling for opioidabstinens. Nye retningslinjer anbefaler etableringen av dedikerte profesjonelle lag skolert i en traume-fokusert tilnærming for å oppdage og løse disse problemene på en systematisk måte. Dette er viktig for å forbedre tilsynet med omsorgspersoner, kvalitet og stabilitet av plassering, og for den langsiktige prognosen for disse barna. Videre er det et behov for studier som følger disse barna over tid, undersøker utviklingsbaner og prediktorer av mental helse og adaptivt fungerende utfall fra barndom til ungdomsår.

Prosjektmedarbeidere (OsloMet)

Laster inn ...