English version

CONTRA – Conflicts in transformations

CONTRA utforsker hvordan institusjonalisering av produktiv konflikt kan øke transformasjonskapasiteten som trengs i overgangen til mer bærekraftige byer.

Polarisering truer byers transformasjonskapasitet i en tid hvor det er behov for kollektive planer for en mer bærekraftig og robust byfremtid. Det typiske svaret på polarisering har vært å styrke konsensusbygging blant interessenter, men slike tilnærminger er kjent for å føre til fremmedgjøring, spenninger med eksisterende demokratiske institusjoner og et økende gap med rettspraksis.

Gjennom en komparativ studie av byplanlov og -praksis fokusert på klimaomstilling i 4 land (Belgia; Nederland; Norge og Polen), studerer vi hvordan konflikt håndteres og undersøker sammenhengen med politiske og juridiske institusjoner for å avgjøre om konflikter er undertrykt eller om de aktivt brukes til bærekraftig transformasjon. Vi tester også ut nye måter å håndtere konflikter på. Hold deg gjerne oppdatert på utviklingen på prosjektets egne sider (conflictintransformations.eu/).

CONTRA er pionerer for en ny modell av levende laboratorier (Drama Labs) som bruker teaterbaserte metoder for å eksperimentere med produktiv konflikt. Ved å kombinere empiriske undersøkelser med aksjonsforskning gjennom Drama Labs, utvikler CONTRA kapasiteter for bytransformasjon basert på urban levedyktighet, inkludering og aktivt samfunnsengasjement, i tillegg til å forbedre ikke-fysisk infrastruktur som styring og reguleringsprosesser.

  • Prosjektdeltakere

     

    Laster inn ...