English version

DISCo: Digitale infrastrukturer for et bærekraftig forbruk. Retningsendring gjennom reorganisering, reduksjon og nytenkning av forbruk

DISCo-prosjektet vil gi kunnskap om hvordan vi kan bevege forbruket i en mer bærekraftig retning ved hjelp av digital teknologi.

Det overordnede målet med DISCo er å produsere kunnskap om hvordan bærekraftig forbruk – det vil si forbruk som er mindre ressurs- og karbonintensivt og/eller mindre miljøskadelig – kan gjøres mulig ved hjelp av digital teknologi.

Tidligere forskning har vist at selv om husholdningene er motiverte, møter de mange hindringer i overgangen til mer bærekraftige forbrukspraksiser. DISCo-prosjektet vil hovedsakelig studere forbruk av mat og mobilitetstjenester. Disse områdene er interessante både fordi de etterlater seg betydelige karbonfotavtrykk og fordi de er helt sentrale i folks daglige forbruk.

Prosjektet handler om å

Dette vil gjøre oss i stand til å diskutere hvordan de digitale teknologiene kan utformes bedre for å få til en endring av forbruket i mer bærekraftig retning. Prosjektet vil også se på den rollen som forbrukere, plattformeiere og beslutningstakere kan spille for å gjøre dette mulig.

Teorier og metoder

Dette prosjektet bygger på praksisteorier og bruker flere metoder for systematisk å omdirigere, omorganisere og redusere forbruket. Etnografiske metoder blir tatt i bruk for å forstå hverdagen, livssyklusanalyse (LCA) for å forstå virkningene av foreslåtte løsninger, og produktdesignmetoder for å sette i gang positiv endring.

Prosjektet er finansiert av Belmont forum.

Deltakere

  • Deltakere ved SIFO

    Laster inn ...
  • Partnere

    Laster inn ...