English version

EUROSHIP – Hvordan motvirke ulikhet i sosialt medborgerskap? Nye verktøy for å fremme sosial robusthet i Europa

Prosjektet vil gi ny komparativ kunnskap om hvor effektive velferdspolitiske tiltak er for å minske forekomsten av fattigdom og sosial ekskludering i Europa.

Prosjektet vil undersøke betydningen av inntektssikringssystemet (inkludert sosialhjelpsordningene), digitalisering i arbeidslivet og sosiale tjenester, og de sosiale og politiske mulighetene for å påvirke egne levekår blant tre befolkningsgrupper med lav inntekt og utdanning: unge voksne med usikker inntekt, arbeidere med omsorgsforpliktelser, og eldre og funksjonshemmede med varige omsorgsbehov.

Prosjektet setter i tillegg søkelys på EUs virkemidler i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. EUROSHIP vil ha et tett samarbeid med europeiske og nasjonale interessegrupper for å nå frem til de aktuelle brukergruppene og øke prosjektets samfunnsmessige relevans.

For fullstendig beskrivelse av prosjektet se den engelske versjonen. 

  • Medlemmer

    Laster inn ...