Evaluering av integreringspakke II

Prosjektet evaluerer kommunenes og fylkeskommunenes tilbud etter integreringspakke II og tilhørende justeringer i midlertidig lov.

Om prosjektet

NIBR fikk i desember 2020 oppdrag av Kunnskapsdepartementet å evaluere integreringspakken og ny midlertidig lov som kom våren 2020.

Vinteren 2020/2021 opplevde Norge en andre bølge i koronapandemien med økt smittespredning, og regjeringen satte da av ytterligere midler til en integreringspakke II på 323 mill. kroner, som blant annet viderefører utvidet norskopplæring og utvidet programtid for deltakere i sluttfasen av introduksjonsprogrammet.

Tiltakene innebærer også mindre endringer i § 2 og 3 i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av korona, for å inkludere en større gruppe deltakere. 

I dette tilleggsoppdraget skal NIBR evaluere kommunens og fylkeskommunenes tilbud etter integreringspakke II og tilhørende justeringer i midlertidig lov. 

    Laster inn ...