Følgeforskning knyttet til nasjonal Inn på tunet-pilot i Nordland

Statsforvalteren i Nordland gjennomfører et nasjonalt pilotprosjekt knyttet til Inn på tunet-løftet 2 hos Landbruksdirektoratet.

Pilotprosjektet i Nordland er rettet mot elever i grunnskolen i fire Nordlandskommuner.

NIBR skal sammen med Nordlandsforskning (prosjektleder) og Ruralis gjennomføre følgeforskning, som skal gi utdypende innsikt i prosesser og erfaringer knyttet til pilotforsøket.

Prosjektet skal se på innhold og kvalitet i tilbud og innkjøp og forankring i kommunene, erfaringer blant brukerne (barn og unge, skolene) med bruk av Inn på tunet-tilbud, samt økonomiske rammer (ordningens lønnsomhet og kostnadsbilde).

Forskningsmaterialet skal gi svar på om mål og forventninger er innfridd, og hvilke erfaringer kommunene har med valg av leverandør og løsninger, både kostnadsmessig og kvalitetsmessig. Søkelyset rettes også mot mulige utfordringer og barrierer i pilotfasen.

Kommunikasjonen av forskningsresultatene er en sentral del av opplegget for følgeforskningen.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...