English version

Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft (FREXO)

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen.

Ytre høyre er en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner som befinner seg til høyre for den tradisjonelle konservative høyresiden. ​

På den ene siden undersøker vi hvordan grupper som tilhører ytre høyre, inkludert alternative nyhetsmedier, aktivister, grupper og organisasjoner produserer og sprer innhold. På den andre siden undersøker vi effekten av slikt innhold på opinionen og på målgrupper for hatefulle ytringer, slik som etniske og religiøse minoriteter og politiske meningsmotstandere. Til sammen vil studiene gi innsikt i hvordan politisk innhold på ytre høyre produseres og spres, og hvordan det påvirker samfunnet i bred forstand.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...