English version

The Politics of Disability Identity

Prosjektet retter seg mot funksjonshemming som politisk identitet og har som hovedmål å fremskaffe kunnskap om og motvirke marginalisering.

Funksjonshemming er en av de viktigste faktorene for sosial marginalisering. Selv om funksjonshemming i stadig større grad er tatt inn i nasjonale rettighetslover og internasjonale konvensjoner, samt er kommet høyere på agendaen i offentligheten, har de underliggende sosioøkonomiske forholdene i liten grad blitt bedret.

Det er et betydelig gap mellom retorikk og resultater i politikken: Funksjonshemming er, globalt sett, fortsatt forbundet med fattigdom, lavt nivå av sysselsetning, lavt utdanningsnivå, og lavere livskvalitet enn for gjennomsnittet av befolkningen.

I dette prosjektet stiller vi spørsmål om hvorvidt og i hvilken grad de rådende politiske, juridiske og kulturelle forståelsesrammene rundt funksjonshemming driver frem eller hindrer utjevning av sosiale forskjeller.

Mål

Prosjektets hovedmål er å undersøke funksjonshemming som politisk identitet, samt fremskaffe kunnskap om marginaliseringsprosesser.

Delmålene er bl.a. å undersøke:

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Oslo (prosjekteier)
  • UC Berkeley
  • Uppsala University
  • London School of Hygiene & Tropical Medicine