Fylkeskommunal tilpasning av KS folkevalgtprogrammet 2019-2023

Prosjektet skal utvikle tilpasset materiale for KS Folkevalgtprogram 2019-2023 for fylkeskommunene.

Om prosjektet

Prosjektet skal utvikle tilpasset materiale for KS Folkevalgtprogram 2019-2023 for fylkeskommunene. Materialet som utvikles skal ha særlig oppmerksomhet om den regionale samfunnsutviklerrollen og det gjensidige samspillet mellom fylkeskommunene og kommunene i samfunnsutviklingsarbeidet.

Arbeidet innebærer å arranger flere gruppeseminarer hvor nøkkelaktører kommer med input. Arbeidet skal ende ut i en presentasjonsrekke og som tekst som kan innpasses i boken «I Folkevalgtprogrammet.»