GHETNORD

Formålet med dette prosjektet er å sammenligne skandinaviske myndigheters politikk og tiltak ovenfor innvandrertette områder med omfattende opphopning av levekårsproblemer.

Om prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å sammenligne skandinaviske myndigheters politikk og tiltak ovenfor innvandrertette områder med omfattende opphopning av levekårsproblemer. Spørsmål knyttet til boligsegregering og det som fremstilles som utilstrekkelig integrering av innvandrere står svært høyt på agendaen i alle de skandinaviske landene i 2018. I Danmark lanserte regjeringen på vårparten en plan for å bekjempe «ghettoer» og såkalte parallellsamfunn. Rapporten vakte stor oppmerksomhet i dansker medier. Sverige har også lagt fram en ny strategi mot segregering, og temaet ble tatt opp i valgkampen. I Norge er det også i 2018 lansert en ny integreringsstrategi, i tillegg til eksisterende «områdesatsninger».

Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

    Eksterne partnere