Gjennomgang av indikatorer på integreringsområdet

Formålet med dette oppdraget er å foreslå indikatorer som kan beskrive i hvilken grad integreringen av nyankomne innvandrere lykkes i Norge.

Om prosjektet

Indikatorene som benyttes på integreringsfeltet i dag har fått kritikk fra ulike hold. Flere kommuner og KS har for eksempel utrykt misnøye med hvordan integreringsarbeidet i liten grad gjenspeiles i indikatorene og suksesskriteriene som publiseres årlig. Formålet med denne utredningen er derfor å foreslå nye måleinstrumenter og indikatorer som kan forbedre målingen. Et mål med utredningen er dermed å løfte frem indikatorer som i større grad fanger opp aktørenes integreringsinnsats og hvordan dette påvirker integreringsresultatene. I tillegg er det et mål for denne utredningen at indikatorene som foreslås tar høyde for viktige faktorer som aktørene i mindre grad styrer over (eksogene) men som kan påvirke utfallet.

    Laster inn ...