Kunnskapsinnhenting om informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19

Formålet med oppdraget er å samle inn relevant informasjon om hva som er gjort av informasjons- og veiledningstiltak for innvandrerbefolkningen om covid-19.

Om prosjektet

Formålet med oppdraget er å samle inn relevant informasjon om hva som er gjort av informasjons- og veiledningstiltak for innvandrerbefolkningen om covid-19 og beskrive situasjonen for ulike grupper i innvandrerbefolkningen med hensyn til pandemien.

Videre skal prosjektet kartlegge hva som foregår av relevant kunnskapsinnhenting  i regi av stat og kommune og andre forsknings- og kunnskapsmiljøer ifm koronakrisen hvor det skal lages en sammenfatning av slik relevant og ny kunnskapsproduksjon, og om mulig identifisere evt kunnskapshull.