Inkluderende forbruk

Inkluderende forbruk er SIFOs satsingsområde som har som et mål å utvikle og formidle kunnskap om hvordan forbruk kan fremme og hemme samfunnsdeltakelse og sosial inkludering av sårbare grupper via økt medvirkning i, tilgang til og bruk av markedsplasser, varer og tjenester.

Prosjektet ble startet med et todagers seminar i november 2016 og tar sikte på å starte nye forskningsprosjekter. I mars 2019 ble det publisert en antologi med fokus på innvandrere, og i januar et spesialnummer i det internasjonale tidsskriftet «Social Inclusion» med fokus på personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektdeltakere

Laster inn ...

Bakgrunn

Forskningsspørsmål

Fokus på sårbare grupper

1. Flyktninger

2. Personer med nedsatt funksjonsevne

3. Eldre, barn og unge, samt kvinner.

Flyktninger

Personer med nedsatt funksjonsevne

Tidligere SIFO-publikasjoner som er relevante for temaet