English version

Inkludering av barn og unge i frivilligheten

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvor godt ulike grupper av unge inkluderes i frivilligheten, og hvilke virkemidler organisasjoner og myndigheter bruker for å oppnå bedre inkludering.

Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Prosjektet består av tre delprosjekter:

  1. Ulikhet i deltakelse blant ulike grupper av unge (2020-2021)
  2. Frivillige organisasjoners arbeid for å inkludere barn og unge i frivilligheten (2020-2021)
  3. Fritidsaktiviteter for alle barn og unge – fritid, kultur og idrett  (2020-2022)
  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...