Innenlands flytting blant innvandrere siden 2000

Prosjektet undersøker den innenlandske flyttingen blant innvandrerne i Norge siden 2000.

I dette prosjektet skal NIBR levere en bred beskrivelse av den innenlandske flyttingen blant innvandrerne i Norge siden 2000.

Vi vil beskrive mønstre for første bosetting og senere flytting blant ulike grupper av innvandrere, med hovedvekt på kjennetegn som innvandringsgrunn, alder, kjønn, botid og landbakgrunn.

Endelig rapport: NIBR-rapport 2022:12 - Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge

Laster inn ...