Innvandreres deltakelse i sivilsamfunnet

Prosjektet skal fremskaffe mer nyansert kvalitativ kunnskap om hvorfor deltakelsen er større i noen innvandrergrupper sammenliknet med andre.

Om prosjektet

Prosjektet «Innvandreres deltakelse i sivilsamfunnet» tar utgangspunkt i tidligere kvantitativ forskning om innvandreres deltakelse i sivilsamfunnet, og skal fylle et behov for en kvalitativ dybdestudie for å få mer nyansert kvalitativ kunnskap om hvorfor deltakelsen er større i noen innvandrergrupper sammenliknet med andre. Studien skal bidra til mer kunnskap om spesifikke barrierer, ekskluderingsmekanismer eller suksessfaktorer for deltakelse i sivilsamfunnet blant ulike grupper av innvandrere. I tillegg skal oppdraget ser på konsekvenser av covid-19-pandemien på hverdagsintegrering, blant annet hvordan dette har påvirket deltakelse i sivilsamfunnet. Datainnsamlingen skal foregå som fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer innenfor fire innvandrergrupper.

Prosjektet ledes fra NORCE.

Laster inn ...