English version
Smilende studenter.

International COVID-19 Student Well-being study

I denne studien undersøker vi om endringer i livet ditt på grunn av COVID-19-utbruddet kan ha påvirket din helse og livskvalitet, og hvilke konsekvenser de har hatt for studiehverdagen og kvalitet på undervisning.

COVID-19-utbruddet har påvirket universitetslivet. Mange studenter kan oppleve stress på grunn av Covid-19. Utbruddet kan også ha hatt en betydelig innvirkning på livet ditt (hvor du bor, hvem du kan møte fysisk, hvordan du kan tjene til livets opphold, osv.)

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er del av en internasjonal studie. Den norske delen av undersøkelsen skjer i samarbeid mellom OsloMet og NTNU, og institusjonene har delt behandlingsansvar. Forskere fra begge institusjoner vil ha tilgang til alle innsamlede personopplysninger. Forskere utenfor OsloMet og NTNU vil kun ha tilgang til anonymiserte data. Vi hentet inn data ved hjelp av Nettskjema (UiO), og fra studentregister på NTNU og OsloMet. 

Resultatene er relevante for OsloMet fordi det kan gi informasjon om hvordan vi best kan organisere fremtidige nedstenginger. Ettersom denne undersøkelsen gjennomføres i flere land, vil vi også kunne vurdere betydningen av lokale og nasjonale tiltak på studentbefolkningens helse og velferd.

Du kan trekke deg uten å oppgi noen grunn. Din identitet og deltakelse i studien vil bli behandlet strengt konfidensielt.

  • Behandling av data og personvern

    For å redusere antall spørsmål og kunne oppdatere datasettet med eksamensresultater tre år framover i tid, kobler vi svarene som gis med administrative opplysninger om studieprogram, emner, alder, kjønn, opptakspoeng og eksamensresultater.

    Ingen direkte personidentifiserbare opplysninger vil kobles til dataene som prosjektgruppen har tilgang til. Det vil lages en koblingsnøkkel som brukes til å koble de øvrige registerdataene til dataene. Denne oppbevares senere hos NSD, til bruk ved senere oppdateringer av datasettet.

    Vi kommer til å gjennomføre en frafallsanalyse ved hjelp av data for alle studenter ved OsloMet. En slik analyse gjøres for å øke kvaliteten på datamaterialet, og begrunnes juridisk med at prosjektet og dets kvalitet har allmenn interesse. Disse dataene vil ikke kobles til intervjudata men kun inneholde informasjon om studentenes alder, kjønn, studieprogram, emner, opptakspoeng og karakterer vår 2020.

    Du har rett til å reservere deg mot at dine data benyttes i frafallsanalysen. Prosjektet avsluttes i mars 2024. Etter dette lagres anonymiserte data hos NSD. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at prosjektet ikke ivaretar personvernet tilstrekkelig.

Har du spørsmål?

Laster inn ...