English version

Kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og unge over internett − gjerningspersoner, fornærmede og arenaer

Prosjektet skal frambringe ny kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og unge, med hovedvekt på overgrep over internett. En viktig problemstilling er hvordan bruken av digital teknologi skaper nye arenaer som muliggjør seksuelle overgrep.

Prosjektet skal frambringe ny kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og unge, og om unge og voksne utøvere, med hovedvekt på overgrep over internett.

En viktig, overordnet problemstilling er hvordan bruken av teknologi knyttet til internett og digitale kommunikasjonsverktøy skaper nye arenaer som muliggjør seksuelle overgrep.

Seksuelle overgrep mot barn og unge på internett omfatter et bredt spekter av handlinger, fra uønsket deling og spredning av seksualiserte bilder til situasjoner som klassifiseres som voldtekt. I det samme landskapet finnes også handlinger som digital blotting, uønsket seksuell kontakt via digitale medier og grooming.

Noen handlinger er åpenbart eksempler på seksuelle overgrep, mens andre bedre kategoriseres som seksuell trakassering eller uønskede seksuelle hendelser. I tillegg kommer handlinger hvor den utsatte ikke nødvendigvis er kjent, som nedlasting, oppbevaring og deling av overgrepsmateriale. En stor del av sakene som når rettsapparatet omhandler nettopp dette.

I dette prosjektet vil vi, med utgangspunkt i empiriske studier, generere kunnskap både om grove overgrep og om handlinger som befinner seg i gråsonen mellom det å være overgrep og seksuell trakassering, og om utøvere, utsatte og arenaene for disse hendelsene.

Tre delprosjekter

Prosjektet består av tre delprosjekter. I delprosjekt 2a skal vi skaffe ny kunnskap om voksne som har begått seksuelle overgrep mot barn og unge, med hovedvekt på seksuelle overgrep via internett eller med bruk av digitale kommunikasjonsverktøy.

Delprosjekt 2b skal frambringe kunnskap om barn og unge som utøvere av seksuelle overgrep mot barn og unge over internett.

Delprosjekt 2c skal omfatte en empirisk undersøkelse av barn og unge som fornærmede for seksuelle overgrep, med hovedvekt på overgrep begått på internett.

 • Data

  De tre delprosjektene baserer seg på en rekke ulike datakilder. Delprosjektet om voksne utøvere baserer seg på analyser av norske rettsavgjørelser på området (heretter domsmateriale), samt kvalitative intervjustudier med dømte utøvere og med informanter som arbeider tett med utøvere av digitale seksuelle overgrep.

  Delprosjektet om unge utøvere skal også benytte seg av domsmateriale, samt intervjuer med pårørende til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (PSA/SSA), en kartlegging av Barne og ungdomspsykiatrisk (BUP) behandling av målgruppen og intervjuer med rådgivere ved Statens barnehus som har hatt erfaring med digitale og ikke-digitale SSA-saker.

  Sist vil delprosjektet om unge utsatte også analysere domsmateriale, samt data fra spørreundersøkelser blant ungdom og kvalitative intervjuer med utsatte ungdommer.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Publikasjoner

  Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. M. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. E. A., & Øverlien, C. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2023) (nkvts.no)