English version

Kunnskapsoversikt om søskenbarnekteskap

Kunnskapsoversikten skal systematisere og analysere eksisterende forskningskunnskap om søskenbarnekteskap, sett i lys av retten til å bestemme over eget liv.

Det skal fremgå av oversikten hva det vil være nødvendig å vite mer om for å kunne forebygge eller begrense den framtidige forekomsten av søskenbarnekteskap, sett i lys av retten til å bestemme over eget liv, og hvilke forskningsmiljø som har en særlig kompetanse på feltet.

De siste 20 årene har det vært økende oppmerksomhet rundt tema som tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Mange aktører har bidratt til at Norge i dag har et avansert lovverk, tiltaksapparat og hjelpetilbud sammenlignet med andre land. I løpet av disse årene har forståelsen for bredden og kompleksiteten i tematikken økt. Søskenbarnekteskap ble tidlig trukket fram i debatten om tvangsekteskap, og flere har pekt på at søskenbarnekteskap som en tradisjonelt ønsket ekteskapsform kan gå ut over unges mulighet til å bestemme over eget liv.

Nå ønsker Kunnskapsdepartementet å innhente kunnskap om forskning på søskenbarnekteskap, med særlig vekt på sammenhengen mellom søskenbarnekteskap og retten til å bestemme over eget liv.

Aktuelt fra prosjektet

Nygift ektepar omfavner hverandre. Ser ryggen på brudgommen i mørk dress og hendene til bruden som holder en brudebukett.
Stadig færre ekteskap inngås mellom søskenbarn

NOVA-forsker Monica Five Aarset ser en tydelig nedgang i ekteskap i nær slekt i Norge. Hun har gjennomgått forskning fra hele Europa.