Kunnskapsoversikt – områderettet innsats som virkemiddel

Husbanken ønsker oppdatert kunnskap om områderettede innsatser internasjonalt som kan benyttes som kunnskapsgrunnlag i en norsk kontekst.

Om prosjektet

Husbanken ønsker kunnskap om områderettede innsatser internasjonalt, som kan benyttes som kunnskapsgrunnlag i norsk kontekst, spesielt i områdesatsingene i Oslo. Prosjektet skal innhente eksempler fra andre europeiske land som Danmark, Sverige, England (utenfor London), Belgia og Nederland.

Prosjektmedarbeidere

Laster inn ...