Litteraturstudie om fortetting og transformasjon etter plan- og bygningsloven

KMD skal ta stilling til om det er behov for å foreslå regelendringer for å forenkle og forbedre prosessene knyttet til fortetting og transformasjon etter plan –og bygningsloven.

Om prosjektet

KMD skal ta stilling til om det er behov for å foreslå regelendringer for å forenkle og forbedre prosessene knyttet til fortetting og transformasjon etter plan- og bygningsloven. Som et ledd i forarbeidet ønsker departementet mer kunnskap om feltet, og har bestilt en annotert bibliografi på temaet.