English version

Making Transparency Possible

Prosjektet søker å bidra til å forbedre kvaliteten på grenseoverskridende journalistikk på globale finansmarkeder knyttet til illegitime finansielle strømmer og skatteparadis.

Dette prosjektet har som mål å bidra til økt forståelse av finansmarkedene. Funksjonen til finansmarkedene avhenger av åpenhet som kan gjøre offentlige debatter om juridiske og etiske spørsmål mulig. I løpet av de siste årene har imidlertid flere avsløringer basert på grenseoverskridende gravejournalistikk, som de såkalte Panama-papirene, Swiss Leaks og Lux Leaks, gjort det klart at offentlig forståelse av finansmarkedene blir hemmet av hemmeligholdsmekanismer og illegitime finansielle strømmer.

Prosjektet søker å bidra til å forbedre kvaliteten på slik grenseoverskridende journalistikk på globale finansmarkeder knyttet til illegitime finansielle strømmer og skatteparadis for dermed å stimulere offentlig debatt som kan øke offentlig forståelse av finansmarkedene. Prosjektet vil gjøre dette ved å analysere journalistikk om saker som Panama-papirer, Lux-lekkasjer og Swiss Leaks.

Prosjektet er en del av virksomheten til forskningsgruppen Medier, krig og konflikt. 

 • Mer om prosjektet

  Illegitime finansielle strømmer og skatteparadis fortjener økt offentlig innsikt og etisk debatt basert på størrelsen og betydningen av fenomenet. For eksempel anslår Global Financial Integrity at 1,1 billioner dollar ble ført ut av utviklingsland i gjennom illegitime økonomiske strømmer bare i 2013.

  Selv om tallene av åpenbare grunner ikke er mer enn grove estimater, er de fleste observatører enige om at illegitime finansielle strømmer og skatteparadis er viktige utviklingsspørsmål. FNs bærekraftsmål 10.5., med tittelen "Reduser ulikhet i og mellom land", søker konkret å "forbedre regulering og overvåking av globale finansmarkeder og institusjoner samt styrke gjennomføringen av slike forskrifter". Disse spørsmålene er av stor betydning for utviklingsøkonomier så vel som såkalte utviklede økonomier (Verdensbanken, Brief. Illicit Financial Flows, 14. april 2016).

  Selv om grenseoverskridende gravejournalistikk har vist seg å være viktig for å skape offentlig oppmerksomhet om problemene med illegitime finansielle strømmer og skatteparadis, er den offentlige forståelsen avhengig av journalisters evne til å samle, vurdere og presentere denne komplekse informasjonen på en pålitelig måte. Derfor søker prosjektet også å bidra til å heve kvaliteten på journalistikk om økonomiske strømmer og skatteparadis.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...

   

 • Partnere

  • Universitetet i Oslo
  • Norges Handelshøyskole
  • Publish What You Pay Norway