Midtveisgjennomgang av «Together for Inclusion»-konsortiet

Hvordan samarbeider medlemmene seg imellom for å bidra til målsettingen om inkludering av funksjonshemmede?

I denne gjennomgangen skal forskerne se på hvordan medlemmene i konsortiet «Together for Inclusion» som består av 16 norske organisasjoner, og deres partnere i seks afrikanske land, samarbeider seg imellom for å bidra til målsettingen om inkludering av funksjonshemmede.

Data samles inn gjennom dokumentanalyse, et online survey og intervjuer med ansatte og frivillige i medlemsorganisasjonene i Norge, Niger, Mosambik, Etiopia, Somalia, Sør-Sudan og Uganda.

Gjennomgangen skal munne ut i anbefalinger om hvordan samarbeidet mellom organisasjonene kan styrkes innad i Norge, mellom norske og afrikanske organisasjoner, og innad i de afrikanske samarbeidslandene.  

Medlemmer

Laster inn ...