English version

Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management (EcoGaps)

Prosjektet skal studere hvordan økosystembaserte retningslinjer og beslutningsprosesser kan oppnås gjennom forbedret administrativ praksis og verktøy i konsekvensanalyser og økosystemregnskap / budsjettering i ulike politisk-administrative miljøer.

Om prosjektet

EcoGaps studerer hvordan anvendelsen av økosystemkunnskap kan styrkes i arealplanleggingen og vannforvaltningen på lokalt og regionalt nivå i Norge, ved å fokusere på naturregnskap og konsekvensutredninger. Vi undersøker i hvilken grad, hvordan og under hvilke betingelser naturregnskap og konsekvensutredninger kan motvirke fragmenterte forvaltnings- og beslutningsprosesser, og bidra til mer bærekraftig forvaltning av økosystemene, gjennom surveyer og case studier. Videre tester og vurderer EcoGaps erfaringer og beste praksis fra en ny pilot om naturkartlegging og –verdisetting i Nordre Follo kommune, basert på FNs metodikk for økosystemregnskap – Experimental Ecosystem Accounting. Gjennom piloten skal prosjektet utvikle en ‘veiviser’ for oppskalering til kommunal og regional planlegging i kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold.  

Publikasjoner 

Her vil du finne ulike typer publikasjoner fra prosjektet. Klikk på lenkene for å lese mer.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Laster inn ...