English version

Mot alle odds

Hvorfor er det slik at noen unge voksne som har vært under barnevernets omsorg greier seg bra, mot alle odds? Og hva innebærer det egentlig for unge kvinner og menn, med majoritets- eller minoritetsbakgrunn, at de greier seg bra?

Unge voksne med barnevernsbakgrunn er generelt i høyere risiko for å greie seg dårligere enn unge voksne flest, på mange, viktige livsområder. Eksempler er utdanning, arbeid, avhengighet av offentlige ytelser, psykisk og fysisk helse, rusmisbruk og kriminalitet. Denne gruppa vekker derfor bekymring i hele Vest-Europa.

Det kan argumenteres for at det offentlige har et spesielt ansvar for disse unge voksne siden hele eller deler av oppveksten deres har skjedd under offentlig omsorg.  Skal vi videreutvikle gode og treffsikre tiltak, er det ikke tilstrekkelig å bare fokusere på risikofaktorer. Vi må også lære av erfaringene og utviklingsforløpene til de det går bra med, som det foreløpig foreligger relativt lite forskning om.

Forskningsprosjektet «Mot alle odds» startet i september 2014 og er finansiert av Norges forskningsråd ved VAM-programmet og NOVA med knapt 12 millioner kroner.

Prosjektet har fire målsettinger

Prosjektet har tre integrerte, empiriske deler, ved siden av et fokus på metodeutvikling og formidling.

Avslutningsseminar

Resultater fra prosjektet ble lagt fram på et seminar på OsloMet 17.01.2019 som du kan se opptak av her (youtube.com)