Nærbilde av person som noterer med kulepenn på flere ark som ligger på et bord

Multirur: Formidling og publisering

En oversikt over publisering og aktiviteter som er gjennomført i forbindelse med prosjektet The multiethnic rural community (Multirur).

Formidling og publisering

Doktorgrad

Lynnebakke, Brit: Belonging, inclusion and local identity. A study on internal and international in-migration in three Norwegian rural municipalities, University of Oslo. Faculty of Social Sciences.

Vitenskapelige artikler

Berg-Nordlie, Mikkel:  New in town. Small-town media discourses on immigrants and immigration, Journal of Rural Studies, 2018

Lynnebakke, Brit: Dealing with Borderland Complexity. The Multisided Views of Local Individuals in the Norwegian-Russian Borderland. Journal of Borderland Studies, 2018

Lynnebakke, Brit: ‘I felt like the mountains were coming for me.’—The role of place attachment and local lifestyle opportunities for labour migrants’ staying aspirations in two Norwegian rural municipalities, Migration Studies

Rye, Johan Fredrik: Transnasjonale hverdagsliv: Østeuropeisk innvandrerungdom i distriktsnorge,  Tidsskrift for ungdomsforskning, 16/2016

Rye, Johan Fredrik: Negotiating Neoliberalism: Informalisation and Reformalisation of Industrial Relations in Norway’s Agricultural Industry in the 21st Century. Population, Space and Place. 2017; 23:e2042

Šūpule, Inese; Søholt,Susanne:  Rural Municipalities and Change in Local School Structure: Comparing Room for Manoeuvre among Rural Municipalities in Latvia and Norway, Scandinavian Journal of Educational Research , 2018

Søholt, Susanne; Stenbacka, Susanne; Nørgaard, Helle:   Conditioned receptiveness: Nordic rural elite perceptions of immigrant contributions to local resilience. Journal of Rural Studies, 2018

Aasland Aa, Søholt S. Boforhold og boligtilfredshet blant innvandrere i Distrikts-Norge. Tidsskrift for boligforskning. 2019;2(2):112-130

Bokkapitler

Mathisen, Tina; Stenbacka, Susanne:  Unge migranter skaper steder - Translokale og lokale praksiser i rurale områder i Norge og Sverige. Kapittel i: Aure, M.B, Gunnerud, N., Cruickshank, J. & Dale, B. [red.]: Med sans for sted - nyere teorier, Fagbokforlaget, ISBN 9788245017779

Nørgaard, Helle: Hvorfor vælger indvandrere at bosætte sig på landet, hvordan oplever de at bo der, og bidrager de til udviklingen i en kommune med demografiske udfordringer? Et casestudie fra Hjørring Kommune. I Vækst og vilkår på landet: Viden, Visioner og Virkemidler Syddansk Universitetsforlag, 2018.

Stenbacka, Susanne: "Man hittar oss inte hemma på sommaren" - internationella migranter med flyktingbakgrund om landsbygden som boendemiljö. Kapittel i: Andersson, R., Bengtsson, B. & Myrberg, G. [red.]: Mångfaldens dilemman I. Bostadssegregation och grannskapspolitik. Gleerups.

Stenbacka, Susanne:  A Breeding Ground for Cosmopolitanism and Hospitality? Refugee Migration into Rural Areas in Sweden. In S. Kordel, T. Weidinger & I. Jelen (Ed.), Processes of Immigration in Rural Europe: The Status Quo, Implications and Development Strategies. (25-44). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

Faglige artikler

Søholt, Susanne : Innvandrere: Muligheter og barrierer for sysselsetting i regionene, PLAN 2/2016

Forsberg, Gunnel; Berger, Sune : Regional utveckling, regionalforskning och regionalpolitik i Norge - betraktelse från Sverige. PLAN nr 2/2015

Konferansedeltakelse

Aasland, Aadne; Lynnebakke, Brit : Place Attachment among Immigrants in Norwegian Rural Districts, 4th Biannual Conference on Nordic Rural Research. Akureyri.

Aasland, Aadne; Lynnebakke, Brit : Norwegian Rural Municipalities as Perceived and Experienced by International Migrants, Nordic Geographers Meeting. Universitetet i Stockholm.

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : Immigrants spatial distribution and relocation in Norwegian Rural Districts, 3rd Nordic Conference for Rural Research, Trondheim

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : Spatial assimilation - Social interaction? Comparing Norwegian rural and urban neighbourhoods, ENHR Conference, Lisboa

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : Immigrant spatial distribution and neighbourhood hierarchies in Norwegian rural districts, VAM fagkonferanse. Fornebu, Bærum.

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : International policies opposing local interests: Strategies for inclusion of Russians in a border municipality in Norway, 17th Nordic Migration Research Conference, Copenhagen

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne; Lynnebakke, Brit : Strategies for inclusion of Russians in a border municipality in Norway, 25th anniversary CISR Conference, St. Petersburg

Lynnebakke, Brit : The Art of Socialising. Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality, Nordic Migration Conference, Oslo, August 2016

Lynnebakke, Brit: Paneldeltaker, Negotiating the nation today? Sluttkonferanse for PRIO-prosjektet NATION (Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity), Universitetet i Oslo. November 2017

Lynnebakke, Brit: Dealing with complexity in the Norwegian-Russian borderland. The multisided views of local individuals. Royal Geographical Society (with Institute for British Geographers) Annual International Conference 2017, Imperial College, London. August 2017

Lynnebakke, Brit: Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality. Nordic Geographers Meeting, Universitetet i Stockholm. Juni 2017

Lynnebakke, Brit: Organised Leisure and Social Integration in a Western Norwegian Municipality. ACT (Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies) workshop: Asserting and Contesting ‘the good citizen’, PRIO, Oslo. Juni 2017

Lynnebakke, Brit: Dealing with complexity in the Norwegian-Russian borderland. The multisided views of local individuals. Sosiologforeningens vinterseminar, Hafjell. Februar 2017.

Nørgaard, Helle: Migration and settlement of immigrants in a rural Danish municipality. Abstract fra The 5th Nordic Conference for Rural Research, Danmark, 2018.

Nørgaard, Helle: Changes in the countryside: Settlement of immigrants and refugees in a rural municipality.. Abstract fra Nordic geographers meeting-NGM, Stockholm, Sverige, 2017.

Nørgaard, Helle: Landområder under forandring: Indvandreres og flygtninges bosætning på landet. Abstract fra Boligforskerseminar, København, 2016.

Nørgaard, Helle: Urban-rural migration and cultural transformation of rural areas. Abstract fra Nordic Ruralities, Akureyri, Island, 2016.

Rye, Johan Fredrik : Transnational Rural Youth, NYRIS-konferanse, Tallinn, Estland

Rye, Johan Fredrik : Contexualising global labour migration: How Norway's docile, disempowered and detached migrant farm workers became integrated into the welfare state, The Global Market of Unskilled Labor: A Research Conference

Stenbacka, Susanne:  Refugee migration into rural areas in Sweden - a perspective including individual and community resilience, Workshop: "New migration processes and development in peripheral areas: status quo and strategies", University of Trieste, Gorizia 1-2 May 2016

Stenbacka, Susanne:  Mobilities taking place - about diverse migration movements, segments and meetings in a Swedish small town. 6th Nordic geographers Meeting; "Geographical Imagination: Interpretations of Nature, Art and Politics". Tallinn & Tarttu 15-19 June 2015

Stenbacka, Susanne:  Mobilities taking place - an individual and municipality perspective on refugee migration into rural areas, 10th North Atlantic Forum. Building Community Resilience: Innovation, Culture, and Governance in Place. Summerside, Prince Edward Island. September 16-19, 2015.

Stenbacka, Susanne:  International migration and sustaining resilience in rural areas - individual and community strategies, Key-note 3rd Nordic Conference for Rural Research i Trondheim

Søholt, Susanne, Aasland, Aadne : Border relations as a strategy for local development in the High North, 17th Nordic Migration Conference i København

Søholt, Aasland, Lynnebakke, Tronstad : Poster: The Multiethnic rural community, NFR VAM konferanse 2013

Søholt, Susanne : Immigration to Norwegian rural municipalities as understood by the local elites, 4th Nordic Conference for Rural Research. May 22-24, 2016. University of Akureyri, Iceland.

Søholt, Susanne:  Becoming Norwegian - Regional opportunities and barriers for immigrants: inclusion in the labor market. Oslo, Seeking Sanctuary. AHO

Søholt, Susanne; Aasland, Aadne : Why do they stay? Immigrants in Norwegian rural districts, Rural at the Edge, Nordic Conference, Finland, Joensuu

Tronstad, Kristian Rose : Emerging rural settlement patterns of Norway's new immigrants, 3rd Nordic Conference for Rural Research, Trondheim

Villa, Mariann : Local belonging in the wake of turnover. 7th Nordic Geographers Meeting, Stockholm June 18-21 2017

Brukerrettet formidling

Aasland, Aadne : Innvandreres egne erfaringer i norske distriktskommuner, Tynset, Fjellregionkonferanse.

Aasland, Aadne : "Derfor blir vi her" - Innvandrere i Distrikts-Norge, Seminar om innvandrere i Fjellregionen, Tynset.

Berg-Nordlie, Mikkel : Lokale mediers respons på innvandring, Den vanskelige integreringen, NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus, 14.01.2016.

Stenbacka, Susanne : Flyktingmigration och hållbarhet i svenska småkommuner. Humanistiska förbundet. Skara 11. april 2016..

Søholt, Susanne : Sysselsetting av innvandrere, Kirkenes, Beregningsutvalget.

Søholt, Susanne : "Derfor blir vi her", Plannettverka i Møre og Romsdal; Søholt og Kristiansund.

Søholt, Susanne : Hvordan skape robuste lokalsamfunn for alle, Hamar, NHO, IMDi, Hedmark fylkeskommune.

Søholt, Susanne : Distriktsperspektiv på innvandring, sosial integrasjon og deltakelse i samfunnsutviklingen, Miljøverndepartementet, Regionale plannettverk, Lillestrøm.

Søholt, Susanne : Bomiljø som arena for integrering? VAM og Demosreg formidlingsseminar om bolig/byforskning, Oslo.

Søholt, Susanne : Planlegging for mangfold, IMDi, Bergen.

Søholt, Susanne : Tromsø 2044. Flere folk, mer flerkulturell og internasjonal? Hva skal til?, Tromsø, Tromsø kommune.

Søholt, Susanne : Innvandring til distrikts-Norge. Hva skjer? Skien, Telemark Kunstsenter.

Søholt, Susanne : Regionale muligheter og barrierer for sysselsetting av innvandrere, Gjesteforelesning, Universitetet i Agder, 2016.

Søholt, Susanne : Hva skjer når innvandrere flytter til distrikts-Norge? NIVAs pensjonistforening, Oslo.

Søholt, Susanne : "Derfor blir vi her" - innvandrere i Distrikts-Norge. Maihaugenkonferansen, Lillehammer.

Tronstad, Kristian Rose : Levedyktige lokalsamfunn? Sats på integrering! Arendalsuka, 2015.

Tronstad, Kristian Rose : Innvandring og integrering i Haram, Brattvåg, Haram kommune.

Tronstad, Kristian Rose : Innvandring og innvandrere. Hvem er de og hvordan går det med dem? IMDi Øst partnerskapsseminar.

Tronstad, Kristian Rose : Økt innvandring til distriktene, Bygdeforskningsdagene, Trondheim.

Tronstad, Kristian Rose:  Innvandring til Norge: Mangfold er hverdagen, IMDIs konferanse Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor. Offentlige tjenester på hundre språk?

Tronstad, Kristian Rose : Hverdagsintegrering, hva skal til? Arendalsuka.

Vestby, Guri Mette : "Derfor blir vi her" - innvandrere i Distrikts-Norge, Eidfjord, Hardangerkonferansen.

Rapporter

Tronstad, Kristian Rose (2015) : Innvandring og integrering i Haram, NIBR-rapport 2015:15.

Mediebidrag

Tronstad, Kristian Rose : Gøy på landet, kronikk i Nationen, 4. november 2013.

Tronstad, Kristian Rose; Søholt, Susanne : Nettverk er nøkkelen, Aftenposten Viten, 3. mars 2016.

Søholt, Susanne : Innvandrere holder liv i bygda, Verdibørsen, NRK P2, 31. mai 2014.

Aasland, Aadne; Solbakken, Marianne : Intervju i Morgennyhetene P1, 16. november 2012.

Aasland, Aadne; Søholt, Susanne : Innvandrere: muligheter i distriktene? kronikk i Østlendingen, 2012.