Næringsvennlige regioner

Prosjektet retter søkelyset på nærings- og distriktsutvikling i Norge.

Om prosjektet

Prosjektet retter søkelyset på nærings- og distriktsutvikling i Norge, og belyser noen sentrale utviklingstrekk og -perspektiver, politikkfelt, virkemidler og utviklingssamarbeider mellom kommuner.