Nye krav til helse og kompetanse i arbeidsmarkedet?

Prosjektet tar for seg mulige endringer i krav til kvalifikasjoner og helse som arbeidstakerne nå står overfor. Nyere utviklingstrekk, som teknologiske endringer, endrede organisasjonsformer og globalisering fører til endringer i sammensetningen av jobber. Prosjektet har et fokus på utsatte arbeidstakere, med lave kvalifikasjoner og/eller helseproblemer.

Prosjektet tar for seg mulige endringer i krav til kvalifikasjoner og helse som arbeidstakerne nå står overfor. Nyere utviklingstrekk, som teknologiske endringer, endrede organisasjonsformer og globalisering fører til endringer i sammensetningen av jobber. Prosjektet har et fokus på utsatte arbeidstakere, med lave kvalifikasjoner og/eller helseproblemer.

For eksempel, mens restrukturering som følge av globalisering kan tenkes å gi færre muligheter for folk med helseproblemer eller få formelle kvalifikasjoner, kan vi godt tenke oss at robot-revolusjonen vil gjøre jobbene enklere å utføre for folk med funksjons- eller helseproblemer. Samtidig, og kanskje som en respons til utviklingstrekkene nevnt ovenfor, er flere institusjonelle forhold i arbeidsmarkedet under endring. Ikke-typiske arbeidskontrakter ser ut til å være i vekst, utsetting av arbeidsoppgaver skaper nye lag med ansvars- og kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og de som utfører jobbene, og både selvstendig og midlertidig arbeid ser ut til å være i vekst.

På den ene siden fremmer disse formene for arbeidstilknytning fleksibilitet, og kan fungere som springbrett for utsatte arbeidstakere, samtidig kan de stimulere til et A- og B-lag i arbeidsmarkedet:

Prosjektet er også tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning (samfunnsforskning.no) ved Institutt for samfunnsforskning.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...
    • Samarbeidspartnere

      • Institutt for samfunnsforskning