English version

European Labour Market Under Pressure – New Knowledge on Pathways to Include Persons in Vulnerable Situations (Paths2Include)

Prosjektet skal belyse ulike dimensjoner ved diskriminering i arbeidslivet i et interseksjonalt perspektiv ved å studere samspillet mellom kjønn og forhold som etnisitet og omsorgsansvar, helse- og familiesituasjoner, utdanning og alder, i syv europeiske land.

Informasjon til deltakere i prosjektet.

I prosjektet vil vi legge vekt på betydningen av hvordan kontekst kan påvirke sårbarhet innenfor tre sentrale arbeidsmarkedsprosesser: rekruttering, karriereløp og tidlig avgang fra arbeidslivet. Vi skal også å beregne risikofaktorer i fremtidens arbeidsmarkeder.

Forskerne skal utvikle og gjennomføre harmoniserte spørreundersøkelser med vignetteksperimenter og kvalitative intervjuer med arbeidsgivere i fire land (Norge, Polen, Tyskland og Romania) for å få en bedre forståelse av hvorfor og under hvilke kontekstuelle forhold barrierer formes, og hvordan inkluderende praksiser kan utvikles.

I tillegg vil det bli benyttet tilgjengelige harmoniserte datasett for å gjennomføre komparative kvantitative analyser og mikrosimuleringer. Målet er å frambringe en beste praksis som kan fremme inkludering og anstendig arbeid for alle.

Paths2Include vil gi innsikt i hvordan institusjonelle og kontekstuelle faktorer former barrierer for personer i sårbare situasjoner. Basert på denne kunnskapen vil prosjektet utvikle forslag til effektiv politikk som kan fremme inkludering og økt sysselsetting i europeiske arbeidsmarkeder. 

De syv landene som er med i prosjektet i tillegg til Norge er: Belgium, Luxemburg, Polen, Romania, Tyskland, Italia og Spania.

Nyhetsbrev

Vi gir ut et nyhetsbrev med nyheter om prosjektet og informasjon om utviklingen i arbeidsmarkedsinkludering i Europa. 

Abonner på nyhetsbrevet! (coface.com)

Finansiering

Oppdragsgiver er EU under Horizon-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01.

Finansiert under: Culture, creativity and inclusive society/ Social and Economic Transformations.

Tema: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06 – Overcoming discrimination for an inclusive labour market (cordis.europa.eu).

Prosjektnummer: Grant agreement ID: 101094626

Les mer om prosjektet hos EU (cordis.europa.eu).

 • Prosjektdeltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Universite du Luxemburg, Luxemburg
  • Universitetea Din Bucuresti, Romania
  • PIN S.c.r.l. / ARCO Action Research for Co-Development, Italia
  • Universitat de Girona, Spania
  • Leibniz University Hannover, Tyskland
  • Institute for Structural Research (IBS), Polen
  • Confederation des Organisations Familiales De L´Union Europeenne (Coface), Belgium