English version
illustrasjon av kvinne som holder virtuell tallerken og bestikk over en smarttelefon

PLATEFORMS: Hvordan kan nye plattformer for matinnkjøp bidra til et mer bærekraftig matforbruk?

Forskningsprosjektet PLATEFORMS har som mål å skape innsikt i hvordan matpraksiser i hjemmet påvirkes av nye plattformer for matinnkjøp, og hvordan dette kan bidra til et mer bærekraftig forbruk av mat.

Prosjektet bygger på et sosio-teknisk perspektiv på matforbruket, og inkluderer både sosiale og teknologiske innovasjoner på matmarkedet, det vil si både forbrukerdrevne og kommersielle plattformer for matinnkjøp. Eksempler på relevante sosiale innovasjoner er byhager, innkjøpsringer og matkooperativer, mens de teknologiske innovasjonene ofte er å finne på nett eller i form av apper. Prosjektet tar for seg matforbruket i alle faser: planlegging, innkjøp, lagring, tilberedning, spising og kasting. Det legges vekt på praksiser slik de blir utført i hjemmet sett i sammenheng med de nye kanalene for matinnkjøp.

PLATEFORMS er finansiert av EU H2020 ERA-NET CoFund on sustainable Food Production and Consumption. Konsortiet består av partnere fra Norge, Sverige, Tyskland, Italia og Irland, og ledes av Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Laster inn ...

Partnere:

Plateforms infografikk