English version

PREMIUM EU

Dette prosjektet vil studere befolknings- og økonomisk utvikling i ulike regioner i Europa og hvordan denne utviklingen påvirker og påvirkes av flytting.

De sentrale flyttemøstrene i Europa skal kartlegges ved bruk av både nye og tradisjonelle datakilder, og prosjektet skal utarbeide en typologi over europeisk mobilitet med ulike konsekvenser for opprinnelses- og destinasjonsområdene.

Prosjektet vil også gjøre bruk av case-studier, og kartlegge hvordan ulike politiske virkemidler har bidratt til ulik utvikling, med fokus på fraflyttingsområder i Europa.

Til sammen skal resultatene integreres i et ‘dashboard’ som politikere og andre kan ta i bruk for å få hjelp til å utarbeide relevant politikk som kan bidra til en mobilitet som i størst grad kommer både opprinnelses- og destinasjonsområdene til gode.

  • Prosjektdeltakere

     

    Laster inn ...