English version

Kunnskapsstatus: Ressurssituasjonen i sykehjem og hjemmesykepleien

Prosjektet vil utarbeide en oversikt over forskning og tilgjengelige data som belyser ressurssituasjonen i form av bemanning og kompetanse i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Kunnskapsoversikten vil bli publisert i en rapport som sammenfatter kunnskap om sykepleierdekningen i sykehjem og hjemmesykepleien, konsekvenser av mangel på sykepleiere, og hva som kan gjøres for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i tjenestene. 

Aktuelt fra prosjektet

Sykepleier på sykehjem snakker med eldre dame som sitter i stol og ser lei seg ut.
Mangel på personell og kompetanse truer eldreomsorgen

En fersk utredning viser at det er en stor og økende mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmesykepleien.