English version

Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus (Proruss)

Prosjektets hovedmål er å gi ny kunnskap om hvordan Russland forfølger sine interesser overfor Norge og andre europeiske land, nærmere bestemt hvordan samspillet mellom innenrikspolitikk i Russland og innenlandske aktører i Russlands europeiske naboland former Russlands handlinger.

Les mer om prosjektet her (uni.oslomet.no)

Laster inn ...